Deze pagina printen
 
Rechthebbende auteur:  chris de jong Bron:  
- Preview mode -

De traagheidstoets

Waar gaat deze toets over? Deze toets gaat over de wetten van Newton. Over natuurkunde dus, die normaal gesproken in de vierde klas van het voortgezet onderwijs aan de orde komt. De toets is zo ontworpen dat je geen formules nodig hebt en ook geen rekenmachine. Het gaat alleen om inzicht in kracht en beweging.
Voor wie is deze toets? Iedereen die wil weten hoe het met zijn inzicht in kracht en beweging gesteld is kan deze toets maken. Als je de toets hebt gemaakt, wordt deze automatisch nagekeken. Je krijgt je score en ook in vergelijking me die van anderen die in dezelfde schoolsituatie zitten als jij. Verder kun je advies krijgen over je zwakke punten en korte lesjes uitvoeren om daar wat aan te doen.
Wat gebeurt er met de resultaten? In de eerste plaats zijn die voor jou. Je kunt ze uitprinten als je dat wilt.
Je resultaten worden ook opgeslagen in een database. Zo krijgen we informatie binnen om de resultaten met die van anderen te vergelijken. Je mag de toets ook anoniem doen (je kunt dan een  verzonnen naam hierna invullen), maar de andere vakjes moeten wel worden ingevuld, omdat we anders je resultaten niet kunnen vergelijken. 
Als je de toets niet serieus invult of zomaar om te kijken hoe hij werkt, dan kun je dat aangeven met een aanvinkvakje. Je resultaten worden dan niet opgeslagen en onze database wordt niet vervuild.
Informatie

Deze toets in ontwikkeld door de Chris de Jong van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) in samenwerking met Ruurd Taconis van TULO/e op basis van een bestaande test van:

Contact: Chris de Jong.

Deel 2 Inleiding

Omdat we de resultaten van deze toets willen gebruiken voor onderzoek naar het begrip van natuurkunde, stellen we je enkele vragen vooraf.
Op welke opleiding zit je momenteel?   
In welke klas of jaar zit je momenteel?
   
­j­a­
­n­e­e­
Doe je deze toets voor de eerste keer?  
­J­a­
­N­e­e­
Het je op school de wetten van Newton al gehad?  
­J­a­
­N­e­e­
Hebben we iets aan de gegevens van de door jou gemaakte toets?
(Als je de toets niet serieus invult of zomaar om te kijken hoe hij werkt, kies dan nee. Je resultaten worden dan niet opgeslagen en onze database wordt niet vervuild.)
 

Deel 3  De vragen

Deze test bestaat uit negenentwintig meerkeuzevragen. Er hoeft niet gerekend te worden.
Bij elke vraag is precies één antwoord goed. Als je van gedachten verandert, dan kun je je het antwoord nog wijzigen. 
Als je klaar bent klik dan op de knop KIJK NA onderaan deze pagina.

Lees zorgvuldig; SUCCES!

1. Twee metalen ballen zijn even groot, maar de ene weegt twee keer zoveel als de andere. De ballen worden vanaf de tweede verdieping van een gebouw tegelijkertijd naar beneden gegooid. De tijd die verstrijkt voordat de ballen de grond raken is:
   
2. Een grote vrachtwagen en een klein personenautootje botsen frontaal tegen elkaar op. Tijdens de botsing,


   
3  Twee stalen ballen, de ene weegt twee keer zoveel als de andere, rollen met gelijke snelheid van een horizontale tafel af. In deze situatie:   

4. Een zware bal zit vast aan een touw en wordt in een cirkel rondgezwaaid in een horizontaal vlak, zoals geïllustreerd in het plaatje hiernaast. Op het in het diagram aangegeven punt breekt het touwtje plotseling, vlak bij de bal. Geef in het hiernaast getekende bovenaanzicht aan welke baan de bal beschrijft als het touwtje gebroken is.   
5 Een jongen gooit een stalen bal recht omhoog. Als de luchtweerstand verwaarloosd wordt, zijn de krachten die op de bal werken tot hij de grond weer raakt:


   

Gebruik het hiernaast staande plaatje en de nu volgende uitleg bij het beantwoorden van de volgende vier vragen: Het plaatje stelt een ijshockeypuck voor die met constante snelheid van punt "a" naar punt "b" glijdt over een wrijvingsloos horizontaal oppervlak. Ook de luchtwrijving mag verwaarloosd worden. Op punt "b" krijgt de puck een korte, felle klap vanuit de richting die de pijl aangeeft

6. Welke van de hiernaast aangegeven banen zal de puck beschrijven na de klap?

 

 

   
7. De grootte van de snelheid van de puck vlak na de klap is:


   
8. Hoe verandert de grootte van de snelheid van de puck, terwijl deze beweegt langs de wrijvingsloze baan die jij gekozen hebt, nadat de klap gegeven is?


   
9. De belangrijkste krachten die, nadat de klap gegeven is, op de puck werken terwijl die beweegt langs de baan die jij gekozen hebt zijn:


   

10. Het hiernaast afgebeelde plaatje stelt een cirkelvormige buis voor, die is vastgezet op een horizontaal tafelblad. Een bal rolt bij "I" de buis in en komt er bij "2" weer uit Welke van de getekende stippellijnen lijkt het meest op de baan die de bal zal beschrijven op de tafel?   

11. Twee leerlingen, leerling "a" die een massa heeft van 95 kg en leerling "b" die een massa heeft van 77 kg zitten op identieke bureaustoelen tegenover elkaar. Leerling "a" zet zijn blote voeten op de knieën van leerling "b", zoals getekend in het plaatje hieronder. Leerling "a" zet zich nu plotseling met zijn voeten af tegen de knieën van leerling "b" waardoor beide stoelen in beweging komen.

In deze situatie: