Skip Navigation Links
Rechthebbende auteur:  Hoofdbeheerder (BEHEER) Bron:  R

Evaluatie Wiskunde met/voor bèta- en techniek

Wij vragen enige minuten van uw tijd om de kwaliteit van ons symposium 'Wiskunde met/voor bèta- en techniek' in beeld te brengen en eventueel verder te verbeteren. Het invullen van de lijst kost niet meer dan 10 minuten. Er zijn geen foute antwoorden. Indien u een vraag niet kunt beantwoorden, kies dan voor de optie 'nvt'.
Uw antwoorden zullen anoniem worden verwerkt. De overall resultaten zullen worden gepresenteerd op de wiki van de bijeenkomst:
https://betabodybrains.wikispaces.com/.

Organisatie
Wat was uw rol tijdens de bijeenkomst?

   
Ik ben (meer antwoorden mogelijke)   
­z­e­e­r­ o­n­ t­e­v­r­e­d­e­n­
­
­
­
­z­e­e­r­ t­e­v­r­e­d­e­n­
­n­v­t­
Hoe tevreden bent u over de aankondiging en voorinformatie over deze bijeenkomst?  
Hoe tevreden bent u over het aanmelden voor deze bijeenkomst via de website.  
Hoe tevreden bent u over de ondersteuning bij problemen/vragen voorafgaande aan de bijeenkomst?  
Hoe tevreden bent u over de geschiktheid van lokatie en zaaltjes?  
Hoe tevreden bent u over de ondersteuning techniek, de technische ondersteuning en evnt. zaalwacht(en)?  
Hoe tevreden bent u over de catering (koffie, broodjes)?  
Hoe is u overall oordeel over de organisatie van bijeenkomst?  
Heeft u suggesties ter verbetering in verband met de organisatie van deze bijeenkomst?  

Inhoud
­h­e­l­e­m­a­a­l­ n­i­e­t­
­m­a­t­i­g­
­g­r­o­t­e­n­d­e­e­l­s­
­(­v­r­i­j­w­e­l­)­ g­e­h­e­e­l­
­g­e­e­n­ m­e­n­i­n­g­
Voldeed de inhoud van de bijeenkomst aan uw verwachting?  
­z­e­e­r­ o­n­ t­e­v­r­e­d­e­n­
­
­
­
­z­e­e­r­ t­e­v­r­e­d­e­n­
­n­v­t­
Hoe tevreden bent u over introductie door Ruurd Taconis?  
Hoe tevreden bent u over lezing door Perry den Brok?  
Hoe tevreden bent u over de workshop "Werken aan rijkere reken-wiskundelessen" door Marieke Thurlings ?
 
Hoe tevreden bent u over de workshop "Games en gamification"  door Antoine van den Beemt?
 
Hoe tevreden bent u over de workshop "Mechanistisch redeneren in de bètavakken" door Marc van Mill  ?
 
Hoe tevreden bent u over de workshop "Contextonderwijs .... hoe doe ik dat?" door Lesley de Putter ?  
Hoe tevreden bent u over de workshop "Profielkeuze begeleiden en beinvloeden" door Daphne Keller ?  
Hoe tevreden bent u over de workshop "Outreacht, brug met studies en bedrijven" door Ruud Bouman e.a.?  
Hoe tevreden bent u over de workshop "Skeleton Concept Mapping" door Ton Marée ?  
Hoe tevreden bent u over de workshop "Leergemeenschap bètadocenten" door Marieke Thurlings ?  
Hoe tevreden bent u over de slotdiscussie ?  
Hoe tevreden bent u over het gebruik van Kahoot in de slotdiscussie?  
Welke suggesties heeft u i.v.m. de inhoudelijke kwaliteit van deze bijeenkomst