Skip Navigation Links
Rechthebbende auteur:  Hoofdbeheerder (BEHEER) Bron:  

Evaluatie Samenwerken aan bèta onderwijs en onderzoek

Wij vragen enige minuten van uw tijd om de kwaliteit van ons symposium 'Samenwerken aan bèta onderwijs en onderzoek' in beeld te brengen en eventueel verder te verbeteren. Het invullen van de lijst kost niet meer dan 10 minuten. Er zijn geen foute antwoorden. Indien u een vraag niet kunt beantwoorden, kies dan voor de optie 'nvt'.
Uw antwoorden zullen anoniem worden verwerkt. De overall resultaten zullen worden gepresenteerd op de wiki van de bijeenkomst:
https://betabodybrains.wikispaces.com/.

Organisatie
Wat was uw rol tijdens de bijeenkomst?

   
Ik ben (meer antwoorden mogelijke)   
­z­e­e­r­ o­n­ t­e­v­r­e­d­e­n­
­
­
­
­z­e­e­r­ t­e­v­r­e­d­e­n­
­n­v­t­
Hoe tevreden bent u over de aankondiging en voorinformatie over deze bijeenkomst?  
Hoe tevreden bent u over het aanmelden voor deze bijeenkomst via de website.  
Hoe tevreden bent u over de ondersteuning bij problemen/vragen voorafgaande aan de bijeenkomst?  
Hoe tevreden bent u over de geschiktheid van lokatie en zaaltjes?  
Hoe tevreden bent u over de ondersteuning techniek, de technische ondersteuning en evnt. zaalwacht(en)?  
Hoe tevreden bent u over de catering (koffie, broodjes)?  
Hoe is u overall oordeel over de organisatie van bijeenkomst?  
Heeft u suggesties ter verbetering in verband met de organisatie van deze bijeenkomst?  

Inhoud
­h­e­l­e­m­a­a­l­ n­i­e­t­
­m­a­t­i­g­
­g­r­o­t­e­n­d­e­e­l­s­
­(­v­r­i­j­w­e­l­)­ g­e­h­e­e­l­
­g­e­e­n­ m­e­n­i­n­g­
Voldeed de inhoud van de bijeenkomst aan uw verwachting?  
­z­e­e­r­ o­n­ t­e­v­r­e­d­e­n­
­
­
­
­z­e­e­r­ t­e­v­r­e­d­e­n­
­n­v­t­
Hoe tevreden bent u over introductie door Ruurd Taconis?  
Hoe tevreden bent u over lezing door Perry den Brok?  
Hoe tevreden bent u over de workshop "Werken aan rijkere reken-wiskundelessen" door Marieke Thurlings ?
 
Hoe tevreden bent u over de workshop "Games en gamification"  door Antoine van den Beemt?
 
Hoe tevreden bent u over de workshop "Mechanistisch redeneren in de bètavakken" door Marc van Mill  ?
 
Hoe tevreden bent u over de workshop "Contextonderwijs .... hoe doe ik dat?" door Lesley de Putter ?  
Hoe tevreden bent u over de workshop "Profielkeuze begeleiden en beinvloeden" door Daphne Keller ?  
Hoe tevreden bent u over de workshop "Outreacht, brug met studies en bedrijven" door Ruud Bouman e.a.?  
Hoe tevreden bent u over de workshop "Skeleton Concept Mapping" door Ton Marée ?  
Hoe tevreden bent u over de workshop "Leergemeenschap bètadocenten" door Marieke Thurlings ?  
Hoe tevreden bent u over de slotdiscussie ?  
Hoe tevreden bent u over het gebruik van Kahoot in de slotdiscussie?  
Welke suggesties heeft u i.v.m. de inhoudelijke kwaliteit van deze bijeenkomst