Skip Navigation Links
Rechthebbende auteur:  Lesley de Putter-Smits Bron:  
Beste Docent,

onderstaande vragen zijn bedoeld om te meten hoe u gewoonlijk onderwijs op het Beatrix college geeft aan 5 vwo. Daarna wordt gevraagd wat uw verwachtingen zijn van de projectweken van de Beatrix Academie. Uw antwoorden worden niet openbaar gemaakt en zijn zuiver bedoeld om het project na afloop te kunnen evalueren.Alvast bedankt voor uw medewerking!Lesley de Putter - Eindhoven School of Education - TU Eindhoven

Mijn docentafkorting is:  
Ik ben een   
Mijn leeftijdscategorie is:   

De volgende vragen gaan over uw reguliere manier van lesgeven in 5 VWO op het Beatrixcollege.                                                                De 1 staat voor nooit, de 5 staat voor altijd.

­1­
­2­
­3­
­4­
­5­

Ik stimuleer de leerlingen elkaar te helpen wanneer ze aan een taak/opdracht werken.

 

Aan het begin van de les vertel ik wat ik van plan ben.

 

Ik stimuleer de leerlingen om in tweetallen na te denken over een opdracht / taak.

 

Wanneer de leerlingen samenwerken stimuleer ik ze om verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.

 

Ik stel het op prijs als een leerling initiatief toont.

 

Ik stimuleer de leerlingen om de resultaten van hun werk met elkaar te bespreken.

 

Ik laat de leerlingen zelf bepalen in welk tempo zij aan een taak / opdracht werken.

 

Bij mij kunnen de leerlingen zelf bepalen hoe ze aan een taak/opdracht werken.

 

Bij mij kun leerlingen zelf hun werk plannen.

 
pagina 1 van 3