Deze pagina printen
 
Rechthebbende auteur:  Hoofdbeheerder (BEHEER) Bron:  
- Preview mode -

Beste gebruiker,

U kunt helpen  CORF® verder te verbeteren door de onderstaande vragen in te vullen.

Onze hartelijke dank!!!

Gebruikersvriendelijkheid
­G­e­h­e­e­l­ o­n­e­e­n­s­
­D­e­e­l­s­ o­n­e­e­n­s­
­N­e­u­t­r­a­a­l­
­D­e­e­l­s­ e­e­n­s­
­G­e­h­e­e­l­ e­e­n­s­
De pagina’s van CORF zijn overzichtelijk  
In CORF ontdek je snel hoe je iets moet doen  
De teksten op de pagina’s van CORF spreken voor zich  
De structuur van CORF is overzichtelijk  
CORF is te traag  
Je moet er in CORF over nadenken hoe je iets voor elkaar kunt krijgen  
In CORF kun snel vinden wat je nodig hebt  
Samenwerking
­G­e­h­e­e­l­ o­n­e­e­n­s­
­D­e­e­l­s­ o­n­e­e­n­s­
­N­e­u­t­r­a­a­l­
­D­e­e­l­s­ e­e­n­s­
­G­e­h­e­e­l­ e­e­n­s­
Ik kon in CORF® gemakkelijk een partner vinden om samen onderzoek met te doen.  
De standaardinstrumeten in CORF® zijn nuttig geweest voor mijn onderzoek.  
De onderzoekshulp in CORF® was nuttig.  
Ik heb in mijn onderzoek nuttig gebruik kunnen maken van de onderzoeksresultaten van anderen die in CORF® zijn opgeslagen.  
Op dit moment wordt aan CORF een module toegevoegd die het mogelijk maakt om heel gemakkelijk de resultaten van onderzoek voor anderen zichtbaar te maken. Hierbij gaat het niet alleen over artikelen en scripties, maar ook over instrumenten en data-sets. Die resultaten worden dan vindbaar met zoekmachines zoals Hbo-kennisbank en Darenet, maar ook Google.
Hierover gaan de volgende vragen.
­G­e­h­e­e­l­ o­n­e­e­n­s­
­D­e­e­l­s­ o­n­e­e­n­s­
­N­e­u­t­r­a­a­l­
­D­e­e­l­s­ e­e­n­s­
­G­e­h­e­e­l­ e­e­n­s­
Ik zou graag gebruik maken ik de mogelijkheid om mijn artikel, scriptie of verslag via CORF aan anderen te tonen.  
Ik zou graag gebruik maken van de mogelijkheid om mijn instrument (vragenlijst) en data-sets (meetgegevens) aan anderen te tonen.