Skip Navigation Links
Rechthebbende auteur:  Martin Jacobs Bron:  
Op de volgende bladzijde krijg je vier vragen over hoe jij omgaat met aspecten van klassenmanagement. De aspecten zijn ontleend aan Little en Akin-Little (2008).
De vragen hebben de vorm van een storyline. Dat betekent dat je in de tijd gezien je ontwikkeling (groei, stabiel, terugval) kunt aangeven op een schaal van 0 tot 10.
De tijdas loopt van september, toen je begon met de lerarenopleiding, via nu (maart - april) tot juni (hier geef je dus een prognose).
Door te klikken in een "veld" ontstaat een grafiek.
Onder de grafiek is ruimte voor toelichtingen. Als de grafiek op een bepaald moment van richting verandert kun je toelichten waarom dat zo is.
Als je meer toelichtingen wilt geven, klik dan op: Een vormkernmerk toevoegen

Succes met invullen

Martin Jacobs