Skip Navigation Links
Rechthebbende auteur:  Hoofdbeheerder (BEHEER) Bron:  

Het aantrekkelijk maken van CORF als Open Acces+ electronisch tijdschrift over onderwijsresearch

CORF is een systeem waarin vragenlijsten kunnen worden aangemaakt en via het internet kunnen worden aangeboden. Maar CORF is meer. Het biedt ook de mogelijkheid publicatie te delen met alle CORF-gebruikers en abonnees. CORF is te zien als een electronisch tijdschirft dat artikelen publiceert met de daaraan gekoppelde instrumenten en datasets. Daarbij wordt in principe gewerkt volgens het Open Acces principe - de publicatie, instrumeten en data sets wordt bij publicatie vrij toeganlijk tenzij de maker aangeeft dat niet te willen. Vandaar dat we ook wel spreken van CORF/OA+

Deze vragenlijst gaat er over omt bij (potentiele)CORF-gebruikters te achterhalen onder welke voorwaarden dit voor hen aantrekkelijk is. Op die manier kunnen we CORF/OA+ zo in te richten dat het maximaal aantrekkelijk is voor gebruikers.

Het invullen van de vragenlijst kost ca. 15 minuten.