Skip Navigation Links
Projectbeschrijving
Projecten helpen je overzicht te houden binnen CORF®
. Op deze pagina zie je de beschrijving van een project. Deze kan door de projectleider worden gewijzigd door midel van de knop Eigenaar op deze pagina. Aan een project hangen afnamen. Aan je projecten kun je een afname toevoegen van je eigen instrumenten of van alle andere instrumenten waartoe je toegang hebt. Klik hier om een geschikt instrument te zoeken.
Beatrix Academie  

Projectmanager : de Putter-Smits,Lesley
Languages : nl.gif
Projectmember : Geurts,Eric
Type : Openbaar
Status : lopend
Plan :
Documents :
No documents
Artikelen :
Conclusion :
End date : 11-6-2014

Data collectionInstrument  
BAdocervaringen BeatrixAcademyDocErvaringen (V. 1) U kunt dit instrument niet invullen
BAdocverw BeatrixAcademieDocentenVerw (V. 1) Invullen
BAllnErvaringen BeatrixAcademyLlnErvMotivContr (V. 1) U kunt dit instrument niet invullen
BaLlnPlanning Beatrix Academy StartPlanning (V. 1) U kunt dit instrument niet invullen
BaLLnVerw BeatrixAcademieMotivControle (V. 1) U kunt dit instrument niet invullen
Llnwk1 BeatrixAcademieWeekvraag (V. 1) U kunt dit instrument niet invullen
LlnWk2 BeatrixAcademieWeekvraag (V. 1) U kunt dit instrument niet invullen
VoortgezettePlanning BeatrixAcademyVervolgPlanning (V. 1) U kunt dit instrument niet invullen
 


Zelf een een project starten? Ga dan naar de pagina 'Mijn projecten'  Ga zo nodig naar ‘mijn gegevens’ om toegangsrechten op minimaal monitor-niveau aan te vragen.