Skip Navigation Links
Projectbeschrijving
Projecten helpen je overzicht te houden binnen CORF®
. Op deze pagina zie je de beschrijving van een project. Deze kan door de projectleider worden gewijzigd door midel van de knop Eigenaar op deze pagina. Aan een project hangen afnamen. Aan je projecten kun je een afname toevoegen van je eigen instrumenten of van alle andere instrumenten waartoe je toegang hebt. Klik hier om een geschikt instrument te zoeken.
PIL (Pers. interactie docent - leerlingen)  

Projectmanager : (BEHEER),Hoofdbeheerder
Languages : nl.gif
Projectmember : Brok,Perry den
Taconis,Ruurd
Type : Openbaar
Status : zoekt teamleden
Plan :

Persoonlijke interactie van docenten met leerlingen
Over vakdocenten in het VO bestaan stereotype beelden. De docent wiskunde is slim, maar slonzig. Een docenten Frans zou meestal bazig zijn. Dat zou van grote invloed kunnen zijn op de beleving van deze vakken, de leerresultaten en het animo om deze vakken te kiezen.
Onderdeel van het onderzoek wat wij hierover opzetten is een vragenlijst voor leerlingen en docenten met vragen over hun persoonlijke identificatie van leerlingen met hun docent. U bent van harte uitgenodig om hieraan deel te nemen door uzelf (en enkele leerlingen) aan te melden als respondent en het instrument PIL (Persoonlijk Interactief Leraarsgedrag) in te vullen op http://www.CORFstart.nl

Documents :
PIL 12tot18-sept2007.pdfander document
Artikelen :
Conclusion : <project loopt nog>
End date : 31-8-2008

Data collectionInstrument  
PIL (Van 12 tot 18) PIL (Pers. omgang met docent) (V. 1) Invullen
 


Zelf een een project starten? Ga dan naar de pagina 'Mijn projecten'  Ga zo nodig naar ‘mijn gegevens’ om toegangsrechten op minimaal monitor-niveau aan te vragen.