Skip Navigation Links
Beschrijving van het instrument:
Eigennaars van het instrument kunnen het aanpassen of wijzigen via 'het potloodje' rechts boven. Zij kunnen ook de verzamelde data raadplegen.
Begeleiding praktijkonderzoek  

Instrument type : Vragenlijst
Version : 3
Available in : Nederlands  
Certificate : Not evaluaed
Entitled author : Kerstens, Petra
Resource :
Status : Openbaar
Description : Vragenlijst gericht op rol, houding en gedrag van de begeleider.
Target group : Onderzoeksbegeleiders binnen M SEN, Fontys OSO
Target age :
Target schooltype :
Used in :
 • Bachelor College studentenprofiel
 • Begripsontwikkeling
 • Evaluatie voorbereidende module onderzoek 08_09
 • ICT gebruik in de Beta vakken (VO)
 • Leercompetenter door studieloopbaanbegeleiding?
 • lessen gegeven door ABS
 • Onderzoek en Ontwerpen
 • Profiel kiezen
 • Project: Zelfstandig leren Valuas 4HMO3
 • Vijf-tijd vaardigheden
 • VIL test 5
 • Werkcollege praktijkonderzoek met CORF
 •  
  Afname :
 • 2 4HMO3 - laatste 2 lln
 • 5656
 • Afname 21-6 (50p)
 • afname maart 2009
 • BetaAIM Masterstudenten
 • def1
 • enquete v3
 • Evaluatie SLB onder studieloopbaanbegeleiders schooljaar 2010-2011
 • Evaluatie SLB schooljaar 2010-2011
 • H2e
 • ICT gebruik VO
 • juli2009
 • Leercompetentietest_2013_2014
 • leerlingenapril
 • proef1
 • Samenwerkend leren derde jaars
 • teset
 • tessst
 • TEST
 • test 2 rapportage score gedrag
 • test 5
 • test ICT gebruik JT1
 • test leervoorkeuren 2
 • test leervoorkeuren 4
 • test nw begr ont lijst
 • test score conform handleiding
 • test vragen zonder rapportage
 • test zondag
 • testRefic
 • VIL test 3
 • VIL test 5
 • vragen zien
 • Vragenlijst competenties